06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft

Privacy policy

Gepubliceerd mei 2018

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Daarom ga ik zorgvuldig met jouw privacy om. Ik werk al 30 jaar met de geheimhouding als coach, facilitator, intervisie begeleider en trainer. Het is voor mij vanzelfsprekend. In de voorbeelden die ik geef in mijn boek werk ik met fictieve namen en wordt uiteraard nooit de specifieke situatie beschreven van een bepaalde cliënt.

Open Dialogen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het is mijn beleid om open te zijn over de wijze waarop ik om ga met persoonsgegevens. Als ik om je persoonlijke gegevens vraag, vermeld ik altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De website Open Dialogen kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Ik heb geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die je verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, BSN en telefoonnummer).

Jouw gegevens en derden
Open Dialogen verkoopt, verhuurt of least jouw persoonsgegevens niet aan anderen. Open Dialogen deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om jouw verzoek om diensten uit te voeren. Dit alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Een voorbeeld hiervan is het aanleveren door Open Dialogen van jouw gegevens aan mij gerelateerde organisaties voor het maken van een assessment. Deze organisaties waarborgen ook jouw privacy.

Beveiliging van gegevens
Open Dialogen stelt alles in het werk om de gegevens die jij verstrekt adequaat te beveiligen. Open Dialogen werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die ik verzamel te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Wijzigingen in dit statement
Wijzigingen in de privacyverklaring van Open Dialogen worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Onderaan elke pagina van mijn website is de meest recente versie te raadplegen.

Open Dialogen
Zaaihoek 12
2614WX Delft

Telefoon: 06-55830440
E-mailadres: info@opendialogen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27176970

Met vriendelijke groet,

Noëlle van der Hagen

Gerealiseerd door RM Webcreaties