06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft

Benefits

Wat zijn de voordelen van het voeren van Open Dialogen? Wat mogen we ervan verwachten en wat levert het ons op? Van onze gespreksmethode mag openheid, contact, verbinding en creativiteit worden verwacht. Door perspectieven naast elkaar te zetten in plaats van tegenover elkaar, ontstaat er meer begrip voor de zienswijze en standpunten van de ander. Dat maakt milder. Eén van de gehoorde reacties is: “In een open dialoog bespreek je wat je aan het hart gaat. Je krijgt meer onderling begrip en nabijheid.” Hieruit blijkt hoe wezenlijk de behoefte is te worden gehoord en gekend. Alleen al deze functie is een onderscheiden pluspunt van Open Dialogen.

Organisaties die (intern) een dialoog aangaan, krijgen meer inzicht in (verborgen) conflicten en belangentegenstellingen. Dilemma’s kunnen worden opgespoord, geanalyseerd en uitgewerkt, opdat andere, meer gedragen oplossingen worden gevonden. Het resultaat: een betere samenwerking en meer binding met de organisatie. In teams leidt deze gespreksvorm tot meer begrip voor elkaars standpunten en een betere onderlinge communicatie. Versnelling ontstaat juist door even afstand te nemen en te vertragen. Om de dialogen te kunnen toepassen, is een goede begeleiding noodzakelijk. Na een aantal malen onder begeleiding te hebben gewerkt, kan een groep met deze gespreksvormen zelfstandig verder gaan.

Gerealiseerd door RM Webcreaties