06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft

Wie is…

Grondlegger en eigenaar van Open Dialogen is Noëlle van der Hagen. Zij is facilitator van leertrajecten, begeleidt dialogen, leerateliers, intervisie en is coach. Zij adviseert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Na haar studie pedagogiek met als specialisatie onderwijskunde heeft zij zich verdiept in strategisch opleiden, ontwerpen van leertrajecten en het stimuleren van leerprocessen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast volgde zij diverse cursussen op het gebied van filosofie en ethiek. Zij is gecertificeerd in Situationeel Leidinggeven II, Whole Brain Dominance en Socratische Dialoog en Visual Thinking Strategies. Zij werkte in het begin van haar loopbaan als vestigingsmanager en communicatietrainer bij Randstad Uitzendbureau. Sinds 1993 heeft zij haar eigen bureau: Open Dialogen. Zij heeft opdrachtgevers bij zowel commerciële, non-profit als overheidsorganisaties. Zij was sinds 2000 geassocieerd met Nathans Adviesbureau/Rijnconsult en daar verzorgde zij vele trainingen op voor adviseurs. Bij bureau Publiec leidt zij facilitators en trainers op en heeft zij samen met Esther Holster het leertraject Nieuwe overheid, Nieuwe communicatie ontwikkeld.

De laatste jaren werkte Noëlle van der Hagen veel met uiteenlopende intervisiemethodieken. Proefondervindelijk bleek dat dialogen de meeste inzichten opleveren. Dat was voor haar de reden om 15 jaar geleden Open Dialogen op te richten. Behalve adviseren en coachen, geeft zij feitelijk leiding aan de sessies waarvoor het bureau wordt ingeschakeld.
“Ik stel vragen – belangeloos en zonder oordeel – luister en merk op wat er wordt gezegd en hoe dat wordt gezegd. Doel is dat de gesprekspartners zich bewust worden van hun patroon van communiceren, waarnemen en interpreteren. Ik verricht deze taak met oprechte interesse, vanuit vertrouwen, creativiteit, doortastendheid en pragmatisme,” aldus Noëlle.

In 2019 is het boek Advieskunst, De interne adviseur in positie uitgekomen dat zij schreef samen met Machiel Willemsen.

En in 2019 is zij ook gestart met haar andere loopbaan als kunstenaar: www.noellevanderhagen.nl

Lichtobject Aurora (2021)

Gerealiseerd door RM Webcreaties