06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft
  • Waar ligt de grens in mijn rol als controller tussen controleren en adviseren?Waar ligt de grens in mijn rol als controller tussen controleren en adviseren?
  • Door de waan van de dag nemen wij als organisatie te weinig tijd om te reflecteren. Hoe moeten we hier meer balans in krijgen? Door de waan van de dag nemen wij als organisatie te weinig tijd om te reflecteren. Hoe moeten we hier meer balans in krijgen?
  • Hoe ver moeten wij gaan in onze dienstverlenende rol als adviseur?Hoe ver moeten wij gaan in onze dienstverlenende rol als adviseur?
  • Bij integriteitsvraagstukken is het helder wat zwart en wit is, maar hoe gaan we om met grijs?Bij integriteitsvraagstukken is het helder wat zwart en wit is, maar hoe gaan we om met grijs?

Welkom

Welkom op de website van Open Dialogen, adviesbureau voor leertrajecten, intervisie en coaching. Het bureau verzorgt workshops die zijn gericht op de ontwikkeling van wederzijds begrip. Bij de sessies tussen twee of meer mensen wordt gebruik gemaakt van verschillende dialoogvormen. De dialoog is een beproefd middel om begrip te kweken voor (elkaars) conflicterende opvattingen en persoonlijke overtuigingen. Onder deskundige begeleiding worden – op maat en vanuit alle oogpunten – thema’s beschouwd en besproken. 
Bij Open Dialogen gaan collega’s, vakgenoten, managers, directie- en bestuursleden op zoek naar eigen maatstaven en overtuigingen bij het omgaan met dilemma’s. Door deze op te sporen en te benoemen, wordt een caleidoscoop van kleurrijke visies zichtbaar. Zo ontdekken de deelnemers dat kwesties ook vanuit nieuwsgierigheid en verwondering kunnen worden bezien. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken, ontstaat er perspectief en ruimte. Zo overbrug je verschillen van inzicht zodat besluiten genomen kunnen worden met draagvlak. Deze sessies geschieden in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Daarin schuilt niets zweverigs, integendeel, de dialoog is een pragmatische methode voor opinievorming en begripsbevordering. Binnen bedrijven, branches, verenigingen, afdelingen, maar bovenal tussen mensen.

Detail van lichtobject Flow, een kunstwerk van Twan Oei en Noëlle van der Hagen.

Gerealiseerd door RM Webcreaties