06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft

Leerateliers Advieskunst

Je advieskunst verfijnen in een leeratelier

Versnellen door te vertragen

Als professional met een adviesrol in een organisatie word je na een leertraject snel weer opgeslokt in je drukke werkzaamheden. Vaak verdampen de goede voornemens, ideeën en plannen om je werk te verbeteren als sneeuw voor de zon… Bovendien is er vaak weinig tijd om samen met collega’s je adviesrol te verdiepen, je ervaringen en inzichten te delen en hierop te reflecteren. Herkenbaar?
Niet alleen jonge, startende adviseurs moeten alle zeilen bijzetten om in positie te komen, ook ervaren adviseurs moeten steeds opnieuw een plek verwerven, bijvoorbeeld als er nieuwe managers zijn of als ze op een andere plaats in de organisatie komen. Jezelf voortdurend ontwikkelen en reflecteren zijn essentieel voor iedere adviseur.

Leren adviseren is een groeiproces dat tijd nodig heeft: voortdurend reflecteren op je handelen, feedback krijgen en zorgen dat je jezelf in deze rol verder ontwikkelt door in de praktijk aan de slag te gaan. Op deze manier kun je ook een visie op jouw adviesrol en jouw toegevoegde waarde ontwikkelen.

Veel gedrag is onbewust en routinematig. Je kunt pas betekenis geven aan wat er gebeurt als je terugblikt op je handelen. Bij reflectie toets je jouw handelen op basis van je kennis, je waarden en je visie op je professionele rol. En aan je eigen norm of de norm van de beroepsgroep over wat goed werk is. Het is goed om deze normen expliciet te maken. Een professionele blik ontwikkel je door je expertise te ontwikkelen en ervaring op te doen.

In onze leerateliers reflecteren we op verschillende niveaus:

  • Kennis: het onderzoeken van nieuwe theorieën of modellen kan je een andere blik geven op een onderwerp.
  • Handelen: hoe heb je een casus aangepakt, hoe heb je gehandeld en hoe effectief was dat? Welke andere handelingsperspectieven zijn er?
  • Jouw eigen perspectief en wat jij als mens meeneemt in je interactie met anderen: wat zijn jouw overtuigingen en waarden bij deze situatie? Hoe speelt jouw persoonlijkheid een rol?
  • Normatief: wat zijn de professionele normen van jouw vakgenoten? Hoe hoor je te handelen?

Vaak lopen de verschillende niveaus door elkaar, dus tijdens de reflectie is er niet alleen aandacht is voor de inhoud, maar ook voor de zaken die dieper spelen. Bovendien maak je optimaal gebruik van de impliciete kennis van de praktijk van jou en je collega’s of vakgenoten.

In onze leerateliers kun je werken aan jouw advieskunst in een kleine, vertrouwde groep. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen.

Dit kan in een groep vakgenoten van verschillende organisaties, bijvoorbeeld na afloop van een leertraject, of met een groep collega’s uit dezelfde organisatie. De maximale groepsgrootte is 6 personen. De bijeenkomsten duren 3 uur en meestal spreken we 4-6 reflectiebijeenkomsten af gedurende een jaar.

 

 

Gerealiseerd door RM Webcreaties