06 55 830 440 | info@opendialogen.nl
Maakt expliciet wat impliciet blijft

Hoe?

Een dialoog is een gespreksvorm die uitnodigt en die helderheid biedt. Helderheid over overtuigingen. Door onbuigzaamheid, onwrikbaarheid en onverzettelijkheid worden kwesties en dilemma’s ogenschijnlijk onoplosbaar. Maar door helderheid te vragen – en te krijgen – over verschillende visies op vraagstukken, wordt licht geworpen op tot dusver duister gebleven opvattingen. Bij Open Dialogen is de expertise in huis om deze helderheid te creëren. Door betekenis te geven aan wat men belangrijk vindt, wordt gestreefd naar synergie. Schijnbare tegenstellingen worden omgebogen tot flexibiliteit. Men wordt uitgenodigd, zelfs verleid, om van positie (inzicht) te veranderen en te ervaren wat dit betekent voor de eigen opvattingen. In dit proces leren we ‘stil te staan bij wat ons beweegt’ en vanuit ‘nieuwe perspectieven weer vooruit te gaan’…

Gerealiseerd door RM Webcreaties